Projekt

Projekt

Från idé till byggnation!


När du kontaktar oss kommer vi hem tlll dig och tittar på dina byggvisioner. Vi har sammarbetspartners som ritar/skissar upp bygget och överlämnar det till kommunens byggnadsinspektion för att få bygglov. På så sätt jobbar vi tillsammans fram det optimala objektet just för dig.


Vi kordinerar hela erat projekt för samtliga yrkesgrupper och är spindeln i nätet så byggtiden blir så smidig som möjligt för just er.

ID06


Vi är anslutna till ID06 för att skapa tryggare och säkrare arbetsplats. ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner. ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtalsförhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål.


Mer info www.id06.se